Het Media-archief van het geheugen van Gieten

Mediaberichten van en over Gieten en Gietenaren
Terms and conditions

Registratie

(Lees de tekst en scrol naar beneden)

Hoewel de beheerders van Het Media-archief van het geheugen van Gieten zullen proberen al het aanstootgevende materiaal op de site zo snel mogelijk te verwijderen, is het echter onmogelijk elk bestand te bekijken. Daarom ga je er mee akkoord, dat alle op deze site geüploade bestanden en weergegeven commentaren de gezichtspunten en opinies zijn van de respectievelijke auteurs en niet van de beheerder of webmaster (behalve hun eigen postings) en zij zullen daarvoor dan ook niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Je gaat er mee akkoord geen aanstootgevend, obsceen, vulgair, hatelijk, bedreigend, seksueel-getint materiaal of welk ander materiaal dan ook op deze site te plaatsen, dat enige van toepassing zijnde wet overtreedt. Je gaat er mee akkoord dat de webmaster, beheerder en moderators van Het Media-archief van het geheugen van Gieten het recht hebben elke inhoud te verwijderen en of te wijzigen wanneer zij dat nodig achten. Als gebruiker ga je er mee akkoord, dat alle data die je hebt verstrekt in een database worden bewaard. Hoewel deze informatie niet openbaar gemaakt wordt aan derden zonder jouw toestemming, ga je akkoord met het feit dat de webmaster en de beheerder niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor welke hack-poging dan ook, dat kan lijden tot het openbaar worden van de database.

Deze site gebruikt cookies om informatie te bewaren op je lokale computer. Deze cookies dienen er voor jouw kijkgemak en plezier aan de site te verhogen. Het e-mailadres wordt alleen gebruikt om jouw registratiedetails en wachtwoord te bevestigen.

Privacy Reglement


Dit Privacy Reglement omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer je je registreert bij ‘Het Media-archief van het geheugen van Gieten’, onderdeel van de websites https://www.geheugenvangieten.nl en https://www.geheugenvangieten.eu en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. De wet verplicht ons zo’n reglement te hebben en te publiceren.
In dit Privacy Reglement worden bovengenoemde websites aangeduid als: website HgvG.

1. Gebruik van persoonsgegevens.
Als je gebruik wenst te maken van de uitgebreide functies binnen het Media-archief van deze website dan vragen wij de persoonsgegevens van je, omschreven onder punt 2.

2. Wij verzamelen de volgende (persoons) gegevens:
a: voor- en achternaam;
b: adresgegevens NAW;
c: telefoonnummer;
d: e-mailadres;
e: verder door jezelf te bepalen informatie;
f: registratiedatum.

De door de applicatie opgevraagde, door de geregistreerde eigen te gebruiken wachtwoord, is niet te achterhalen door de beheerder van deze applicatie. Wel kan een wachtwoord-reset-procedure geactiveerd worden door de beheerder, waarna de gebruiker zelf weer een eigen, ander wachtwoord genereert, welke opnieuw niet is te achterhalen is door de beheerder van het Media-archief van de website HgvG.

3. De persoonsgegevens worden op een computer beheerd door de beheerder van het Media-archief.
Er is door het databaseprogramma waarmee het Media-archief werkt, automatisch een bestand gemaakt die deze gegevens bevat. In dit bestand zijn de onder 2 verstrekte gegevens verwerkt en opgeslagen. Deze gegevens zijn nodig om het Media-archief van de website HgvG goed te laten functioneren. Van dit complete bestand wordt regelmatig een back-up gemaakt op een externe datadrager om gegevensverlies door onvoorziene omstandigheden te voorkomen.

4. Informatie, wijziging en bezwaar.
4.1 Je kunt contact opnemen met de beheerder van de website HgvG via de “Contact’-knop bovenaan de pagina van het Media-archief voor:
a: meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
b: vragen naar aanleiding van dit Privacy Reglement;
c: inzage in de persoonsgegevens die we met betrekking tot jou verwerken;
d: bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.

Je kunt je toestemming in elk geval op dezelfde wijze intrekken als waarop je deze hebt verleend.
Wij bewaren de gegevens na je afmelding via de website HgvG maximaal 2 jaren of langer indien de wet dit vereist of als dit praktisch noodzakelijk is.

5. Derden.
5.1 Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

6. Melding Autoriteit Persoonsgegevens.
6.1 : Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op deze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

7. Melding aan betrokkene.
7.1 . Je wordt van een eventuele inbreuk op deze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

8.Wijzigingen Privacy Reglement.
8.1. Het kan voorkomen dat het in dit Privacy Reglement opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om dit Privacy Reglement hier regelmatig te bekijken.

Gieten/ Assen, april 2018.


Door op 'Ik ga akkoord' hieronder te klikken , verklaar je kennis te hebben genomen van het Privacy Reglement en ga je akkoord met en ben je gebonden aan de hiervoor weergegeven condities.

A A N W I J Z I N G:

Gebruik voor de registratie het volgende tijdelijk registratie wachtwoord:

geheugenVANgietenLet hierbij op het gebruik van hoofdletters!